Engelien Hanzens

Visie en methodes

(050) 534 07 71

06 34 27 66 84

engelienh@planet.nl

 

Kromme Elleboog 33

9751 RB Haren

 

KvK 01147513

Visie

Aardengel

Systemisch werk

Astrologie

Transpersoonlijke

therapie

Astrologie is bij uitstek een geschikte methode om inzicht te krijgen in de grotere samenhang, dit komt onder andere omdat we met symbolen werken. Het voordeel van de astrologische symboliek is dat ze op verschillende niveaus werkzaam is. In de astrologie leggen we een verband tussen de stand en de loop van hemellichamen enerzijds en de processen op aarde anderzijds. In de psychologsiche astrologie doen we dat met ons karakter en de innerlijke processen. Het is een instrument om dat wat zich aan de hemel aandient te vertalen naar onze aardse begrippen. Zowel dat wat we binnen onszelf als buiten ons waarnemen.

 

Een horoscoop is een tekening van de hemel op een bepaald moment. Een geboorte-horoscoop ofwel radix wordt gemaakt van het moment van je geboorte. Deze geeft heel specifiek inzicht in het eigen energiepatroon en is daarom bij uitstek het middel om te komen tot inzicht bij:

➢ Zingevingsvraagstukken

➢ Zelfrealisatie

➢ Psychische problematiek

➢ Beroep en studiekeuze

➢ Relatievraagstukken, bv over liefdesrelaties, ouder-kind relaties of arbeidsrelaties

 

De analyse wordt toegespitst op de unieke persoon die jij bent, en sluit aan bij jouw unieke situatie en jouw proces.