Privacy protocol.

 

De website van Aardengel is bedoeld om websitebezoekers op de hoogte te stellen van haar activiteiten en haar te leveren diensten.

 

Hierbij wordt zorgvuldigheid betracht in het kader van het beschermen van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website en van de praktijk Aardengel.

De informatie over bezoeken aan deze website (bijvoorbeeld IP adressen) zal nooit worden gebruikt als middel om individuele personen te identificeren, en zal niet aan derden worden verstrekt.

Aardengel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zal Aardengel deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming en zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt. Aardengel gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor de volgende zaken:

• Als u een e-mail stuurt heeft Aardengel alleen uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer nodig om met u in contact te treden n.a.v. van uw vraag, uw verzoek of uw opmerking.

• Aardengel gebruikt uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en om u op de hoogte te brengen van de activiteiten, of om antwoord te geven op uw gestelde vraag. Als u dit niet wilt kunt u dit per e-mail of telefoon kenbaar maken.

• U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens, U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar: engelienh@planet.nl. Aardengel zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

• Aardengel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aardengel verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij in overleg en overeengekomen met u.

• Astrologie: voor een astrologisch consult heeft Aardengel uw geboortegegevens nodig. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om het door u gevraagde astrologische consult te voeren. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en niet worden gedeeld met anderen. Indien u dit wenst zullen de gegevens na het consult of wanneer u zelf aangeeft verwijderd worden.

• Gesprekken: het (astrologische) gesprek wordt tijdens een consult alleen met uitdrukkelijke toestemming van u opgenomen op een geluiddrager welke na het consult naar u wordt toegestuurd. Dit gesprek zal met uw goedvinden nog maximaal 1 jaar worden bewaard met als enige doel: het nogmaals naar u opsturen van de opname bij verlies. Op uw verzoek of anders na 1 jaar zal de opname gewist zal worden, zodat alleen u de eigenaar bent van het gesprek.

• Privacy op de nota: op de nota zullen de volgende gegevens worden vermeld: Naam, adres, woonplaats, datum van het gesprek of de cursus, korte omschrijving over de aard van het consult.

 

Tot slot: Op deze pagina staat de meest recente informatie omtrent de Privacy Policy en dit kan op elk moment worden gewijzigd indien Aardengel dit nodig acht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Aardengel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy kunt u contact opnemen met

Engelien Hanzens Praktijk voor astrologisch en systemisch werk

Kromme Elleboog 33, 9751 RB Haren

Tel: 050 - 534077 of 06 - 34276684