Engelien Hanzens

Visie en methodes

(050) 534 07 71

06 34 27 66 84

engelienh@planet.nl

 

Kromme Elleboog 33

9751 RB Haren

 

KvK 01147513

Visie

Aardengel

Systemisch werk

Astrologie

Transpersoonlijke

therapie

Alles is energie. Energie is beweging, energie wil stromen, energie is leven, leven is liefde. in contact zijn met onze liefde, maakt dat de liefde weer wil stromen.

 

Ieder mens is uniek. Ieder mens verdient het om zoveel mogelijk zichzelf te mogen zijn, en zoveel mogelijk van haar/zijn eigen potentie tot ontwikkeling te brengen.

Elke begeleider van andere mensen, ouders, docenten, leidinggevenden in een bedrijf, coaches en therapeuten, zou hierop gericht moeten zijn.

Ook organisaties zijn erbij gebaat om zoveel mogelijk van hun potentie naar buiten te brengen, om ieders kwaliteit zo goed mogelijk te benutten; waarbij iedereen zijn of haar eigen plaats in het grotere geheel kan innemen, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden.

Astrologie is een uitstekend middel om inzicht te krijgen in de eigen kwaliteit en potentie.

Systemisch werk is een uitstekende methode om inzicht te krijgen in iemands plaats in het grotere geheel.

 

Vanaf het moment dat we geboren worden willen we ons ontwikkelen, fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, psychologisch en spiritueel. We willen onze potenties zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen; om te worden wie we in wezen zijn. Deze drive hebben we allemaal, maar ook iedereen ervaart daarbij blokkades, door tegenstrijdige verlangens of belemmeringen van buitenaf. Alles wat we in ons leven tegenkomen draagt bij en is zelfs nodig voor het ontwikkelingsproces. Alleen is het soms moeilijk de betekenis achter alle gebeurtenissen te zien. In een holistisch wereldbeeld heeft alles een samenhang. Gebeurtenissen zijn niet toevallig, maar maken deel uit van een groter geheel (of van een groter plan). Vanuit het grotere geheel hebben alle onderdelen een functie. Alles wat er gebeurt heeft een betekenis omdat het deel uitmaakt van een groot energiepatroon. Dit energiepatroon drukt zich op verschillende niveaus uit, in de loop der planeten, in de gebeurtenissen in de wereld, in de ontwikkelingen in ons individuele leven en in de processen op microniveau.