Visie en methodes
Naar pagina Aktiviteiten
Naar pagina Begeleidingsvormen
Naar pagina Contact en Links
Naar pagina Profiel
Naar pagina VisieNaar pagina AardengelAstrologieNaar pagina Transpersoonlijke therapieNaar pagina Systemisch werk

Astrologie is bij uitstek een geschikte methode om inzicht te krijgen in de grotere samenhang, dit komt onder andere omdat we met symbolen werken. Het voordeel van de astrologische symboliek is dat ze op verschillende niveaus werkzaam is. In de astrologie leggen we een verband tussen de stand en de loop van hemellichamen enerzijds en de processen op aarde anderzijds. In de psychologsiche astrologie doen we dat met ons karakter en de innerlijke processen. Het is een instrument om dat wat zich aan de hemel aandient te vertalen naar onze aardse begrippen. Zowel dat wat we binnen onszelf als buiten ons waarnemen.

Een horoscoop is een tekening van de hemel op een bepaald moment. Een geboorte-horoscoop ofwel radix wordt gemaakt van het moment van je geboorte. Deze geeft heel specifiek inzicht in het eigen energiepatroon en is daarom bij uitstek het middel om te komen tot inzicht bij:
➢ Zingevingsvraagstukken
➢ Zelfrealisatie
➢ Psychische problematiek
➢ Beroep en studiekeuze
➢ Relatievraagstukken, bv over liefdesrelaties, ouder-kind relaties of arbeidsrelaties

De analyse wordt toegespitst op de unieke persoon die jij bent, en sluit aan bij jouw unieke situatie en jouw proces.