Naar Pagina Visie en Methodes
Naar pagina Aktiviteiten
Naar pagina Begeleidingsvormen
hfdmenu4
Naar pagina Profiel
contact4Naar pagina Disclaimer

Voor informatie en afspraken kunt u contact opnemen met Engelien Hanzens.
Via e-mail: engelienh@planet.nl
Telefonisch via 050-5340771 of 06-34276684

Ik ben aangesloten bij de ASAS en de AVN, twee landelijke beroepsverenigingen voor astrologen. Zie www.asasastrologen.nl en www.avn-astrologie.nl

Deze web-site is ontworpen door Hans Miedema mvontwerpers.nl. Informatie en contact via info@mvontwerpers.nl