Naar Pagina Visie en Methodes
Naar pagina Aktiviteiten
Naar pagina Begeleidingsvormen
hfdmenu4
Naar pagina Profiel
Naar pagina Contact en Linksdisclaim_zij

Disclaimer / aansprakelijkheidsuitsluiting

Bij het gereedmaken van de website is de grootst mogelijke zorg betracht. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Engelien Hanzens draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar op deze site en aan haar gelinkte sites wordt verwezen. Al het materiaal in deze site mag niet zonder schriftelijke toestemming van Engelien Hanzens worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan: engelienh@planet.nl

Vragen met betrekking tot projecten, informatie of andere zaken / services van Engelien Hanzens, of door u geconstateerde onvolledigheden en / of fouten kunt u eveneens richten aan engelienh@planet.nl